Нашите квалитетни цели

Нашите квалитетни цели

  • Да се ​​обезбеди високо квалитетна опрема и услуги со еднаков и холистички пристап кон секого.
  • Да создадеме поголем број работни места во нашиот сектор.
  • Да се ​​обезбеди услуга според меѓународните стандарди.
  • Да се ​​воспостави водечки синџир на застапеност во нашиот сектор во Северна Македонија и во странство.
  • Создадете работно опкружување каде преовладува loveубовта и почитта и каде што сите вработени се задоволни од услугата што ја даваат.