Qëllimet tona cilësore

Qëllimet tona cilësore

  • Të sigurojë pajisje dhe shërbime me cilësi të lartë me qasje të barabartë dhe holistike për të gjithë.
  • Të krijojmë një numër më të madh të vendeve të punës në sektorin tonë.
  • Të ofrojë shërbim sipas standardeve ndërkombëtare.
  • Të krijojmë një zinxhir udhëheqës të përfaqësimit në sektorin tonë në Maqedoninë Veriore dhe jashtë saj.
  • Krijoni një mjedis pune ku mbizotëron dashuria dhe respekti dhe ku të gjithë punonjësit janë të kënaqur me shërbimin që ata ofrojnë.