Vizioni & Misioni

Vizioni yne

Vizioni ynë është të jemi një kompani e njohur ndërkombëtarisht sipas standardeve ndërkombëtare duke ndjekur inovacione moderne dhe bashkëkohore që do të merren si shembull nga institucionet e tjera.

Misioni yne

Misioni ynë është të sigurojmë pajisje me cilësi të lartë për klientët tanë nga të gjitha segmentet e shoqërisë, për të ofruar shërbime cilësore, për t’i shërbyer vendit tonë duke krijuar mundësi pune në sektor dhe gjithashtu për të siguruar zhvillimin e vazhdueshëm të stafit tonë.